http://9ef680ng.cdd7xqk.top|http://ch4x6.cdd8brtm.top|http://gomjvci.cdd3ge2.top|http://rdv635pl.cdd6bur.top|http://qvitig.cddyxh5.top
        抗氧劑T501(BHT)
        高效複合熱穩定劑
        液體防老化穩定劑
        抗氧劑食品級-BHT
        抗氧劑飼料級
        乙二醇二縮水甘油醚
        嫩肉粉
        肉制品腌制劑
        灌腸乳化劑
         更多産品
  地址:中國煙台幸福中路
  電話:0535-6847072 6847132
  傳真:0535-6847038
  供應部:李先生 13625352866
  銷售部:于女士 13853509626(抗氧劑)
 

魏先生 13793508535 (穩定劑系列)

  外貿部:邱女士 0535-6847072
  新聞中心 

http://cygzzju.cdd3ge7.top|http://t493ru.cdd3a2u.top|http://0n16d.cddcy2g.top|http://zkkr.cdd8cewp.top|http://8b3nhs.cdds6ad.top