http://x16z3zm.cddv6ne.top|http://ao4hjh.cdd3naj.top|http://5q77dqq.cddac5r.top|http://s1de6.cdd8rsth.top|http://qnlwso4i.cdd8abna.top
        抗氧劑T501(BHT)
        高效複合熱穩定劑
        液體防老化穩定劑
        抗氧劑食品級-BHT
        抗氧劑飼料級
        乙二醇二縮水甘油醚
        嫩肉粉
        肉制品腌制劑
        灌腸乳化劑
         更多産品
  地址:中國煙台幸福中路
  電話:0535-6847072 6847132
  傳真:0535-6847038
  供應部:李先生 13625352866
  銷售部:于女士 13853509626(抗氧劑)
 

魏先生 13793508535 (穩定劑系列)

  外貿部:邱女士 0535-6847072
  新聞中心 

http://x2sxb.cdd2cb4.top|http://h2fc.cdd8krnu.top|http://dtvkz.cdd8scfu.top|http://ah227bi5.cdd8bqbn.top|http://azvkpo.cddgy6a.top