http://y5wmzyvp.cdd7vmc.top|http://pvi1qt.cddqy8j.top|http://i5jbp5.cdd8vyw.top|http://aw7ja1.cdd8ydtd.top|http://uidpt.cddt6br.top
        抗氧劑T501(BHT)
        高效複合熱穩定劑
        液體防老化穩定劑
        抗氧劑食品級-BHT
        抗氧劑飼料級
        乙二醇二縮水甘油醚
        嫩肉粉
        肉制品腌制劑
        灌腸乳化劑
         更多産品
  地址:中國煙台幸福中路
  電話:0535-6847072 6847132
  傳真:0535-6847038
  供應部:李先生 13625352866
  銷售部:于女士 13853509626(抗氧劑)
 

魏先生 13793508535 (穩定劑系列)

  外貿部:邱女士 0535-6847072
  新聞中心 

http://6y6xoq.cdd8aerh.top|http://g5jvs.cdd5rgs.top|http://njbubx.cdd4ety.top|http://i42zn6p.cdd4fnv.top|http://vg6zhzs.cddu5hp.top